8% rente per jaar

en kunnen participeren in professioneel vermogensbeheer zonder kosten

8% rente is de minimale vaste vergoeding die deze unieke bedrijfsobligatie u geeft per jaar en dat voor 5 jaar lang. Als additionele voorwaarde bieden wij u als obligatiehouder de mogelijkheid om deel te nemen aan vermogensbeheer via Tradealot zonder dat u vaste kosten hoeft te betalen.

Informatiememorandum aanvragen

Belangrijke informatie

De vrijstellingsregeling van de prospectusplicht voor effecten uitgevende ondernemingen is per 1 oktober 2017 gewijzigd.

Conform deze wetgeving heeft Tradealot B.V. haar aanbieding die onder deze vrijstelling worden gedaan alvorens dit publiekelijk aan te bieden moeten melden bij de AFM. Deze melding is door ons op 22 februari 2018 gedaan. Het verplichte informatiedocument is gelijktijdig met de melding verstrekt aan de AFM.

Download hier het verplichte informatiedocument.

Het informatiedocument zou volgens de AFM u als belegger moeten helpen om de kosten, risico’s en het rendement van de belegging beter te begrijpen.

De Autoriteit Financiele Markten houdt toezicht op de naleving van verschillende wetten en regelgeving

Ondanks dat er een vrijstelling van toepassing is op de propositie, die valt buiten toezicht van de AFM wegens de grens van € 5 miljoen, houdt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) wel toezicht op Tradealot B.V. op grond van wet- en regelgeving die van toepassing is op het aanbieden van financiële diensten en activiteiten in Nederland.

Specifiek kijkt de AFM of Tradealot B.V. zich houdt aan wet- en regelgeving die voortvloeit uit de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet Oneerlijke handelspraktijken (Wet Ohp) en de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc).

Beleggen en risico's

Aan elke belegging zijn risico's verbonden en zo dus ook aan deze belegging. Het Informatiememorandum dat u via deze website kunt aanvragen gaat uitvoerig in op al deze risico's, wij raden u dan ook aan deze zorgvuldig te lezen alvorens te gaan investeren.

Over Tradealot

Tradealot B.V. heeft in augustus 2016 een bedrijfsobligatie uitgegeven om de start van de onderneming te financieren. Drie maanden na de start van de emissie konden wij al overgegaan tot plaatsing aangezien er voldoende werkkapitaal was verworven. In juli 2017 en met het vertrouwen van onze enthousiaste investeerders zijn wij uiteindelijk echt van start gegaan.

 Onze onderneming is in 2017 een strategische samenwerking aangegaan met de AFX Group. De AFX Group en haar onderliggende entiteiten (AFX Markets Ltd. en AFX Capital Markets Ltd.) zijn in Europa actief als Online broker en vermogensbeheerder en de groep heeft wereldwijd 4 kantoren, 60 personeelsleden en 70.000+ actieve klanten.

Samen met de AFX Group bieden wij momenteel ons concept in verschillende landen binnen de EU aan. Uniek aan ons concept is het feit dat Tradealot particuliere beleggers de mogelijkheid biedt om tegen echte institutionele prijzen zelfstandig te beleggen op de Interbancaire valutahandel.

-----

AFX Markets Ltd. staat onder toezicht van de Engelse financiële autoriteit FCA, licentie nummer 560872 en staat tevens geregistreerd als beleggingsonderneming bij de AFM.

AFX Capital Markets Ltd. staat onder toezicht van de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), licentienummer. 119/10 en registratienr. 253.014. en staat tevens geregistreerd als beleggingsonderneming bij de AFM.

Een unieke bedrijfsobligatie

Tradealot is uniek met haar concept voor zelfstandige beleggers maar is ook uniek met de additionele voorwaarden die wij aan onze obligatiehouders geven.

Uniek aan ons concept is het feit dat Tradealot particuliere beleggers de mogelijkheid biedt om tegen echte institutionele prijzen zelfstandig te beleggen op de Interbancaire valutahandel.

Uniek aan onze obligatie is het feit dat wij een aantrekkelijke, bovengemiddelde, vaste rente bieden en als additionele voorwaarde bieden wij u als obligatiehouder ook nog eens de mogelijkheid om deel te nemen aan professioneel vermogensbeheer via Tradealot zonder dat u de vaste kosten hoeft te betalen.

Het rendement voor u als obligatiehouder kan daardoor uiteindelijk vele malen hoger zijn dan alleen maar de aantrekkelijke vaste rente op de obligatie.

Informatiememorandum aanvragen

Waar willen wij uw geld voor gaan gebruiken?

Tradealot is zoals aangegeven reeds actief en biedt zelfstandige beleggers de mogelijkheid om tegen echte institutionele prijzen te handelen daarnaast bieden wij ook professioneel vermogensbeheer aan. Dit laatste onderdeel van de onderneming willen wij behoorlijk gaan uitbreiden, en dat gaan we doen als volgt;

1. Een Nederlandse vestiging voor Vermogensbeheer openen

Om onze positie als vermogensbeheerder in Nederland te vergroten gaan wij samen met onze partner een vestiging in Nederland openen. Dit om onze reeds bestaande en potentiële klanten nog beter te kunnen gaan bedienen.

2. Een Tradealot (Onder toezicht van de AFM) beleggingsfonds starten

Tradealot wil in 2018 (gebaseerd op onze stabiele en hoogrenderende handelssystemen) ook één of enkele alternatieve beleggingsfondsen oprichten. Dit maakt het voor alle potentiële Nederlandse klanten nog makkelijker om deel te nemen aan vermogensbeheer. Het fonds zal over een ISIN codering gaan beschikken en dat betekent dat u dadelijk zelfs via uw eigen huisbank of online broker kunt investeren in ons fonds.

Informatiememorandum aanvragen

Waarom investeren in deze unieke obligatie?

Er zijn meerdere obligatie aanbiedingen waar u uit kunt kiezen, de twee belangrijkste rendement gerelateerde redenen om voor ons te kiezen zijn;

1.  Een bovengemiddelde vaste rente oplopend tot 8,25%* per jaar voor de termijn van 5 jaar

Eén participatie heeft een waarde van 5.000 euro en u heeft de mogelijkheid om meerdere participaties af te nemen. De rente neemt ook toe naarmate u meer participaties afneemt. *Bij een investering vanaf 50.000 euro ontvangt u 8.25% rente per jaar. Wij keren de rente per kwartaal achteraf aan u uit.

2. Exclusief en alleen voor u als Tradealot obligatiehouder; vermogensbeheer zonder vaste kosten

Als u toch als investeerder geïnteresseerd bent in mogelijkheden om uw vermogen te laten groeien dan is dit additioneel voordeel iets dat u zeker niet zou moeten onderschatten. Sterker nog, wellicht kan dit additionele voordeel u zelfs nog meer opleveren dan de vaste rente op de obligatie.

Alle obligatiehouders ontvangen een zeer bijzondere additionele voorwaarde. Als obligatiehouder kunt u namelijk aan ons vermogensbeheer deelnemen zonder vaste kosten te hoeven betalen, u betaalt bij ons dan geen onkostenvergoeding en ook geen prestatievergoeding.

Informatiememorandum aanvragen

Het alternatief voor sparen en beleggen

Eén participatie heeft een waarde van 5.000 euro en u heeft de mogelijkheid om meerdere participaties af te nemen. De rente neemt ook toe naarmate u meer participaties afneemt. *Bij een investering vanaf 50.000 euro ontvangt u 8.25% rente per jaar. Wij keren de rente per kwartaal achteraf aan u uit.

Participaties zijn overdraagbaar en onze onderneming geeft u na plaatsing de mogelijkheid om de obligaties te converteren naar cumulatief preferente aandelen in de Vennootschap met een dividentuitkering van 10%.

Zekerheden voor participanten

Als participant ontvangt u zoveel mogelijk zekerheden, welke in een aparte stichting (de Stichting Trust Obligatiehouders Tradealot) zijn ondergebracht.

Deze stichting heeft bestuursleden die zelf ook obligatiehouders zijn en deze stichting houdt toezicht op de werkzaamheden van Tradealot. Enkele zekerheden welke zijn ondergebracht in deze stichting zijn:

Pandrecht op de aandelen in de Vennootschap;

Blokkering op winstuitdeling of kapitaalonttrekking door de aandeelhouder totdat alle verplichtingen aan de Obligatiehouders zijn voldaan;

Instemmingrecht bij verkoop van de aandelen in het Beleggingsobject;

Informatiememorandum aanvragen

Liever persoonlijk contact?

020 521 93 91